REAKCIJA AMBASADORA ALKALAJA: “Dodik perfidno i zlonamjerno koristi određene navode iz govora koji sam pročitao pred Vijećem sigurnosti UN-a”

“Moja izjava nije usmjerena protiv ličnosti gospodina Schmitda, nego je u izjavi ukazano na određene činjenice koje su u suprotnosti sa demokratskim vrijednostima liberalnog svijeta. Dodik ne pripada tim vrijednostima, nego ih ruši i pokušava zaustaviti demokratizaciju BiH”, piše Alkalaj.

Sven Alkalaj ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama, reagovao je na izjave Milorada Dodika koji je rekao da podržava Alkalajeve stavove o visokom predstavniku Christianu Schmdtu.

Alkalajev stav prenosimo u cjelosti bez intervencija.

“Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik perfidno i zlonamjerno koristi određene navode iz govora koji sam pročitao pred Vijećem sigurnosti (VS) Ujedinjenih nacija (UN) i to koristi za dnevno političke svrhe. Dodik je rekao da je istina sve ono što sam rekao o Schmitdu.

Postoje suštinski važne razlike između stavova koje sam pročitao u New Yorku i onoga što radi Dodik i njegova politika kada je u pitanju Visoki predstavnik (VP) u Bosni i Hercegovini, a posebno gospodin Christian Schmidt. Sve probosanske politike pa i ona koju ja predstavljam, uvijek su podržavale, i danas bez rezerve podržavaju instituciju Visokog predstavnika u BiH.

Za razliku od toga, Milorad Dodik i njegova politika otvoreno ruše instituciju visokog predstavnika u BiH, kao i personalno gospodina Schmitda, kojeg je vrijeđao na razne načine. U mom obraćanju pred VS UN-a iznesene su ocjene određenih dijelova Odluke VP u BiH o izmjenama Izbornog zakona BiH.

Moja izjava nije usmjerena protiv ličnosti gospodina Schmitda, nego je u izjavi ukazano na određene činjenice koje su u suprotnosti sa demokratskim vrijednostima liberalnog svijeta. Dodik ne pripada tim vrijednostima, nego ih ruši i pokušava zaustaviti demokratizaciju BiH.

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama je iznad domaćih zakona i njome se garantiraju svakom čovjeku ista prava bez obzira na vjeru, rasu, etničku pripadnost itd. Evropski sud je presudio da su Jevreji, Romi i drugi narodi diskriminirani u BiH, kao i Bošnjaci, Srbi i Hrvati u određenim slučajevima. Mi imamo pravo da to propitujemo i tražimo od Viskog predstavnika u BiH kao i naših saveznika, Amerike, Velike Britanije i EU da nam pomognu da uklonimo te diskriminacije.

Apsolutna većina građana u BiH želi punopravno članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji, dok je Dodik otvoreno protiv NATO-a a sve više protiv Evropske unije”, naveo je Alkalaj.

Leave a Reply