NSRS USVAJA PO HITNOM POSTUPKU: U kakvoj su vezi zakon o imovini RS-a i sporazum Osmorke i SNSD-a?..

Analitičari koji prate pomno sve oko pitanja državne imovine smatraju da se radi o političkoj pozadini, te da usvajanje ovog zakona samo prati dinamiku zbivanja na Kosovu, odnosno podrška je prejudiciranja karaktera “zajednice srpskih općina” na Kosovu.

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske ponovo će se naći Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti po hitnom postupku.

Visoki predstavnik Christian Schmidt, koristeći bonske ovlasti, u aprilu mjesecu suspendirao je ovaj zakon koji je 10. februara usvojio NSRS, do konačne odluke Ustavnog suda BiH. U septembru Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage Zakon o nepokretnoj imovini RS-a. Utvrdio je da RS nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije koja je predmet ovog zakona jer je to nadležnost Bosne i Hercegovine.

Zastupnik SDA u Pokretu za državu Ramiz Salkić uoči sutrašnje sjednice kaže da će se pred zastupnicima naći “redizajnirano rješenje ranijeg zakona kojeg je osporio Ustavni sud BiH”.

PRAVO VLASNIŠTVA
– To je ponovni pokušaj pretvaranja prava korištenja u pravo vlasništva i raspolaganja od entiteta. Konačan cilj je promjena ustavnopravnog karaktera Bosne i Hercegovine. Ovo je pokušaj utvrđivanje entiteta u kapacitetu suvereniteta s ciljem razvlašćivanja Bosne i Hercegovine tog suvereniteta. Jasne su ranije odluke Ustavnog suda BiH i OHR-a, te očekujem brzu reakciju OHR-a po ovom pitanje. Insistiranje na ovom pitanju treba posmatrati i u širem kontekstu dešavanja u regionu pravljenja i zaokruživanje zamišljenog “srpskog sveta”, ali i formiranja Vijeća ministara BiH sa tzv. “Osmorkom”.

Da li je i ovaj zakon dio paketa da niko nikom ne smeta u ostvarenju zacrtanih ciljeva i da niko nikog ne iritira? Ovim potezom Vlada RS-a je nastavila da ignoriše stavove visokog prestavnika kao vrhovnog tumača za provođenje civilnog djela Dejtonskog mirovmnog sporazuma i Ustavnog suda BiH čije su odluke konačne i obavezujuće po Ustavu BiH – pojašnjava Salkić.

Dževad Mahmutović, delegat u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, navodi kako je ovaj “novi” zakon pisan vrlo specifičnim jezikom, gdje se koriste termini svojina, upravljanje, raspolaganje…

– Prema mom mišljenju, rade jednu stvar koja se može protumačiti kao pokušaj legalizacije svega onoga što su uknjižili od početka rata naovamo, od vojne imovine do državne. Treba vidjeti šta se tu može osporiti. Moguće je pokrenuti ocjenu ustavnosti, to može 11 zastupnika, članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović, Željko Komšić, može i Bakir Izetbegović, koji je aktuelni predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH. Dodao bih i da je simptomatično vrijeme njegovog usvajanja po hitnom postupku, te pitam da li je ovo dogovor “Osmorke” i SNSD-a da “Osmorka” deblokira sve projekte u RS-u, sve za što je Milorad Dodik zainteresiran – HE na rijeci Drini, aerodrom Trebinje… – pita se Mahmutović, koji za razliku od Salkića smatra da se visoki predstavnik Christian Schmidt više neće miješati.

DRŽAVNA IMOVINA

Analitičari koji prate pomno sve oko pitanja državne imovine smatraju da se radi o političkoj pozadini, te da usvajanje ovog zakona samo prati dinamiku zbivanja na Kosovu, odnosno podrška je prejudiciranja karaktera “zajednice srpskih općina” na Kosovu.

U odluci Ustavnog suda BiH iz jula 2012. godine (Predmet br. U-1/11) izričito se navodi da je, temeljem odredbi Člana I/1 Ustava kojim se uspostavlja princip kontinuiteta, BiH titular cjelokupne državne imovine, uključujući imovinu bivše SFRJ i bivše SRBiH, ali i javna dobra, te da nadležnost za reguliranje ovog pitanja isključivo spada u opseg Parlamentarne skupštine BiH. Ovakvi stavovi ponovljeni su u nekoliko drugih odluka Ustavnog suda BiH, koje se odnose na poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, rijeke i druga javna dobra.

Pitanje rješavanja državne imovine potencirano je i u kominikeu sa posljednje sjednice PIC-a 9. decembra ove godine.

– Podsjećajući na nastojanja visokoga predstavnika da pokrene parlamentarni proces u cilju rješavanja pitanja državne imovine u skladu s presudama Ustavnoga suda BiH, Upravni odbor PIC-a poziva Parlamentarnu skupštinu BiH da se angažira i da bez daljnjih odlaganja usvoji zakon kojim se regulira ovo pitanje. Rješavanje pitanja državne imovine je ključni element programa 5+2, čije je ispunjavanje i dalje neophodno za zatvaranje Ureda visokog predstavnika – navedeno je u kominikeu, prenosi Faktor.

Leave a Reply