KOMŠIĆ I SATTLER O KANDIDATSKOM STATUSU BiH: “Pred nama su tri prioriteta”…

Ambasador Sattler je informisao člana PBiH Komšića o fokusu Delegacije EU u narednom razdoblju koji će biti usmjeren na borbu protiv kriminala i korupcije te jačanje pravosudnog sistema u BiH.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić primio je ambasadora Johanna Sattlera, šefa Delegacije EU u BiH.

Ambasador Sattler je čestitao članu PBiH Komšiću na izboru za člana Predsjedništva BiH te pružio informacije o najnovijim aktivnostima koje se u institucijama EU vode u pogledu dodjeljivanja kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom se i zahvalio članu PBiH Komšiću na aktivnoj ulozi u tom procesu, te se interesirao za njegove prioritete rada u naredne četiri godine.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić istakao je tri prioriteta. Prvi prioritet je nastavak angažmana podrške institucijama BiH na daljem putu ka članstvu BiH u NATO-u. Drugi prioritet je potpuno ispunjenje 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije kako bi se osigurao brži napredak ka usvajanju EU standarda u zakonodavstvu BiH.

Sugovornici su se složili da će u naredne četiri godine aktivnosti na ovome planu biti mnogo intenzivnije, te da realizacija 14 prioriteta treba biti u fokusu budućih vlasti na svim nivoima.

Treći prioritet će biti podrška institucijama pri rješavanju socioekonomskih pitanja, posebno odgovoru na predviđanja inflacije i kako olakšati investicije posebno u energetskom sektoru u kontekstu zelene agende za Zapadni Balkan.

Ambasador Sattler je informisao člana PBiH Komšića o fokusu Delegacije EU u narednom razdoblju koji će biti usmjeren na borbu protiv kriminala i korupcije te jačanje pravosudnog sistema u BiH.

Leave a Reply