DENIS BEĆIROVIĆ O “PROIZVOLJNIM TUMAČENJIMA”: “NATO i EU su neupitni…”..

vanjskopolitički prioriteti BiH.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović oglasio se danas povodom pojedinih proizvoljnih tumačenja kojima se problematizira NATO put BiH, poručivši da se država Bosna i Hercegovina jasno opredijelila za euroatlantske integracije te da je dodjela kandidatskog statusa za članstvo u Europskoj uniji samo još jedna potvrda tog kursa.

Bećirović, ukazujući na činjenice, napominje da su reforme koje se provode na europskom putu komplementarne sa NATO reformama, koje su predviđene Programom reformi Bosne i Hercegovine u sklopu implementacije NATO-ovog Akcijskog plana za članstvo (MAP).

“Dostavljanjem drugog Programa reformi i njegovom realizacijom, obavezali smo se za progres naše države u više područja, između ostalog, u političkom, ekonomskom, odbrambenom, sigurnosnom, te pravnom području, a što realiziramo kontinuirano, sarađujući sa političkim i vojnim tijelima NATO-a”, navodi Bećirović.

Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine obavezuje sve, navodi dalje, institucije države Bosne i Hercegovine, uključujući i Predsjedništvo BiH da, u okviru ustavne i zakonske nadležnosti, provedu sve potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a.

“Kao član Predsjedništva BiH koristit ću svaku priliku da dodatno ubrzam put države Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo NATO-a. Moji stavovi o pitanjima koja su vezana za NATO put naše države, kao i o drugim važnim temama za Bosnu i Hercegovinu, bit će u skladu sa državnim a ne uskostranačkim interesima. Naša država mora intenzivirati saradnju s NATO-om u vojno-odbrambenoj dimenziji, kao i u aktivnostima koje su povezane sa poimanjem sigurnosti: ekonomski aspekt sigurnosti, vladavina prava, borba protiv korupcije, prirodne nepogode i suprotstavljanje savremenim i nekonvencionalnim sigurnosnim prijetnjama”, istakao je Bećirović.

Aktuelna geopolitička zbivanja, kao i veoma kompleksno sigurnosno okruženje, dodatni su, smatra Bećirović, stimulans euroatlantskim integracijskim procesima, a Bosna i Hercegovina je u tom kontekstu označena značajnim partnerom Alijansi.

Nedavni NATO samit u Madridu, podsjeća on, nedvojbeno je naglasio aspirantski status Bosne i Hercegovine u NATO-u, a usvojene su i odluke kojima se sigurnost Bosne i Hercegovine inkorporira u NATO sigurnost. “I ministarski sastanak u Bukureštu je dodatno konkretizirao ista nastojanja, obavezujući se da pomogne u snaženju odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine”.

“Moje opredjeljenje je jasno, želim da budemo dio euroatlanskih integracija, ne samo kao korisnici podrške već i kao pouzdani partner. Euroatlantski put Bosne i Hercegovine nema alternativu”, poručio je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Leave a Reply