NOVA PRAVNA ZAVRZLAMA: Ustavni sud FBiH će imati pune ruke posla zbog zabrane duplih funkcija zvaničnika?…

Novoizabrani zastupnik u Skupštini KS Irfan Čengić (SDP BiH) jedan je od onih koji je kritikovao odredbe kantonalnog zakona i dok je trajala javna rasprava. Mišljenja je da će Ustavni sud FBiH imati posla u ovom slučaju nakon početka primjene.

Primjena Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo počinje 1. januara 2023. godine, a s obzirom na odredbe ovog zakona koje spriječavaju duple funkcije izabranih i imenovanih zvaničnika, otvorilo se pitanje kolizije sa važećim Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH koji omogućava dvije funkcije u isto vrijeme.

Novoizabrani zastupnik u Skupštini KS Irfan Čengić (SDP BiH) jedan je od onih koji je kritikovao odredbe kantonalnog zakona i dok je trajala javna rasprava. Mišljenja je da će Ustavni sud FBiH imati posla u ovom slučaju nakon početka primjene.

„Imate sada situaciju da imate dva zakona koja su na snazi federalni i kantonalni. Za iste izabrane dužnosnike za ista djela za isti sukob interesa propisuje različite norme. Po kojem ćete zakonu to tretirati, to samo sud može odlučiti. Ako se te osobe odluče obratiti Ustavnom sudu ja sam ubijeđen da bi ovaj kantonalni zakon bio proglašen neustavnim.

Imate u federalnom zakonu rok sedam dana, a u kantonalnom 30 dana. Kada se pisao taj kantonalni zakon nije se sveobuhvatno sagledala ova oblast. Po federalnom zakonu možete biti zastupnik i direktor javne ustanove (KCUS-a, škole, ustanova, ili turističke zajednice) i to federalni zakon dozvoljava“, kaže Čengić.

SUKOB INTERESA

On je dodao da je sporno i ko rješava sukob interesa po kantonalnom zakonu te da Kanton Sarajevo preuzima određene nadležnosti viših nivoa entiteta i države.

„Oni koji su formirali takav zakon neka se time bave u narednim danima i baš me zanima kad se neko obrati Ustavnom sudu šta će se desiti. Za krivična djela je propisana prekršajna sankcija, bolje je da vas neko prekršajno kazni nego da vas Tužilaštvo istražuje“, kazao je Čengić za TVSA 10. novembra.

Iako se u javnosti najčešće spominje ime Sebije Izetbegović koja je preuzela mandat zastupnice u Skupštini KS, a u isto vrijeme je i direktorica KCUS-a, postoje i drugi zastupnici i članovi Vlade KS koji imaju duple funkcije, prenosi Patrija.

Jedan od njih je i zastupnik Stranke za BiH Muamer Bandić koji je i direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, zastupnik NIP-a Aljoša Čampara u isto vrijeme je i ministar unutrašnjih poslova FBiH, Kenan Magoda zastupnik SDP-a i direktor Turističke zajednice KS, Davor Čičić, zastupnik SDP-a i aktuelni ministar finansija KS, Jelena Pekić, zastupnica SDP-a i direktorica Direkcije za robne rezerve KS.

Kada je riječ o Vladi KS, ministar privrede KS Adnan Delić je osvojio i mandat federalnog zastupnika. Mandata skupštinskog zastupnika su se već odrekli Edin Forto, premijer KS i Adnan Šteta, ministar saobraćaja KS. Nova Vlada mogla bi se formirati prije početka primjene ovog zakona.

ŠTA PROPISUJE ZAKON

Kantonalnim zakonom nosioci javnih funkcija su poslanici/zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, vijećnici u Gradskom vijeću Grada Sarajevo i vijećnici u općinskim vijećima općina na teritoriji Kantona Sarajevo, premijer Kantona Sarajevo i članovi Vlade Kantona Sarajevo, gradonačelnik Grada Sarajevo i općinski načelnici općina na teritoriji Kantona Sarajevo, direktori, izvršni direktori, pomoćnici direktora, agencija, fondova, javnih preduzeća i javnih ustanova i institucija koji se imenuju ili postavljaju na mandatni period i zamjenici direktora agencija, fondova, zavoda, javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih institucija čiji je osnivač Kanton Sarajevo,

Grad Sarajevo ili općina na teritoriji Kantona Sarajevo ili u kojima Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo ili općina na teritoriji Kantona Sarajevo učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, druga lica koja su izabrana ili imenovana ili je za njihov izbor ili imenovanje data saglasnost od strane Skupštine, Gradskog vijeća Grada Sarajevo, općinskog vijeća, Vlade, gradonačelnika ili načelnika, vršioci dužnosti prethodno pobrojanih javnih funkcija i savjetnici prethodno pobrojanih nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo koji se imenuju po lex specialis propisima.

Prilikom usvajanja ovog zakona više institucija i zainteresiranih strana iznijeli su primjedbe na sadržaj zakona, ali i na to ko će utvrđivati i sankcionisati sukob interesa ali je Ministarstvo prave i uprave KS odbilo amandmane.

Ministrica pravde i uprave KS Darja Softić-Kadenić kazala je da se federalni zakon ne provodi godinama i da neće biti prepreka za provođenje kantonalnog zakona.

“Mi samo teoretski imamo zakon o sprečavanju sukoba interesa. On je naime mrtvo slovo na papiru. On postoji od 2008. godine, ali se već devet godina ne primjenjuje jer nije nikada formirana institucija koja će utvrđivati, a zatim i sankcionisati postojanje sukoba interesa”, kazala je.

I sama ministrica je potvrdila da međunarodna zajednica dugo vrši pritisak na bh. vlasti da izmijene zastarjeli zakon odnosno da donesu novi.

Krajem avgusta ove godine Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog Zakona o spriječavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

“Ovaj zakon uređuje spriječavanje sukoba između privatnog I javnog interesa u vršenju javnih funkcija u FBiH, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, obavezu podnošenja i sadržaja izvještaja o finansijskom stanju, imovini i interesima nosilaca javne funkcije, osnivanje Komisije za odlučivanje o sukobu interesa I postupak koji ona provodi, nadzor nad provođenjem zakona kao I druga pitanja od značaja za sprečavanje sukoba interesa nosilaca javnih funkcija”, navodi se.

Ovim prijedlogom su obuhvaćene i javne ustanove što važećim federalnim zakonom nije tretirano.

Ovaj Nacrt je pripreman u saradnji sa predstavnicima međunarodne zajednice.

Bude li usvojen u novom sazivu Parlamenta FBiH automatski će se preklapati sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS.

Leave a Reply