Federalni ministar objavio kada će penzioneri dobiti uvećane mirovine za pet posto

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je danas da je Vlada FBiH donijela zaključak o akontativnom povećanju penzija za 2024. godinu, te da će uvećane januarske penzije biti isplaćene već 5. februara ove godine.

Riječ je o usklađivanju koje se, podsjetio je ministar Delić, u skladu sa Zakonom o PIO-u, vrši redovno godišnje, svakog 15. aprila, a nakon što Federalni zavod za statistiku objavi podatak o rastu BDP-a i indeksa potrošačkih cijena u prethodnoj godini.

Prema dostupnim podacima o kretanju bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) i indexa potrošačkih cijena (CPI), procjena je da bi se procenat redovnog usklađivanja penzija počev od 01.01.2024. godine trebao kretati u procentu od 6 posto do 7 posto.

– Penzije uvećane na ovaj način isplaćivale su se u aprilu, retroaktivno od januara, a formula za izračun je da 50 posto iznosa dva navedena parametra u zbiru daju iznos usklađivanja. Ukoliko bude odstupanja u zbiru ova dva iznosa prilikom objave zvaničnih podataka u aprilu mjesecu, razlika u penzijama od januara do aprila, nastala po ovom osnovu, isplatiti će se penzionerima u aprilu mjesecu – najavio je ministar Delić.

Uzimajući u obzir posljedice globalne inflacije i materijalni položaj penzionera federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u petak sa direktorom Federalnog Zavoda PIO/MIO Halilom Subašićem s kojim je dogovorio da se, u skladu sa članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, omogući akontativno usklađivanje penzija počev od 1. januara 2024. godine. Upravni odbor Zavoda donio je ovu odluku u petak, Vlada danas prihvatila i izglasala na elektronskoj sjednici.

– Na današnjoj elektronskoj sjednici donesen je zaključak kojim se odobrava akontativno usklađivanje penzija u skladu sa članom 79. Zakona o PIO, u procentu od pet posto, a što je u skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima Federalnog zavoda PIO/MIO za ovu godinu – izjavio je Delić.

Iz resornog ministarstva napominju da je akontativno usklađivanje penzija izvršeno i prošle godine, počev od 1. januara 2023. godine, a u aprilu 2023. godine izvršeno je i konačno usklađivanje penzija, u skladu sa zakonom propisanim parametrima objavljenim od strane Federalnog zavoda za statistiku, što će biti slučaj i ove godine.

Penzije se usklađuju akontativno za pet posto, osim najviših penzija ostvarenih po Zakonu počev od 1. marta 2018. godine i penzija ostvarenih u 2024. godini, sa izuzetkom minimalnih i zajamčenih penzija, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.