Vijesti

Srebrenica i bježanje od istine

Dovoljno je da prošetaš do institucija Republike Srpske i pitaš šta te interesuje. Dobićeš veoma precizne i tačne odgovore, koji su istina veoma bolni, piše Puhalo

Prošle godine u Doboju, tačnije 06.11. 2018. godine, tadašnji predsjednik Republike Srpske, a sadašnji srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je opet pričao o ukinutom izvještaju za Srebrenicu i tom prilikom je kazao:

“Mi ne bježimo od istine, mi hoćemo da napravimo komisiju koja će doći do istine o zbivanjima u Srebrenici”.

Potom je dodao „Samo jedna stvar je nemoguća u tom izvještaju koji je ukinut, a to je da u periodu od 11. do 19. (jula 1995.) nije poginuo nijedan Srbin, i da se nije našao u tom izvještaju. Kako je to moguće? Pa, znate koliko je Srba poginulo tih dana tamo u Srebrenici? I da niko se nije našao da kaže, pa poginuli su i Srbi, čak ni u tom periodu, a da ne govorim o ljudima koji su poginuli ‘92. a stavljeni na taj spisak”.

Pa da vidimo koliko je Srba poginulo u tom periodu?

Prema podacima Odjeljenja za istraživanje rata, ratnih zločina i obradu dokumentacije od početka do kraja rata u Bosni i Hercegovini (1992-1995) na teritoriji opština Zvornik, Srebrenica, Bratunac, Vlasenica sa opštinom Milići, Kalesija sa opštinom Osmaci i Šekovići pogunulo je 2.385 Srba. Od tog broja 387 civila, 1974 vojnika i 24 osobe koje nisu svrstane u jednu ili drugu kategoriju.

Idemo još detaljnije.

Kada pogledamo podatke za 1995. godinu na teritoriji opština Zvornik, Srebrenica, Bratunac, Vlasenica sa opštinom Milići, Kalesija sa opštinom Osmaci i Šekovići poginulo je 247 Srba i to 22 civila, 223 vojnika i 2 osobe koje se nisu mogle svrstati u jednu od ove dvije kategorije.

Onda još detaljnije.

Pogledamo li po pojedinim opštinama možemo da vidimo da je 1995. godine najviše poginulo Srba iz Zvornika njih 127 (15 civila i 112 vojnika), a najmanje u Šekovićima njih 12 (1 civil i 11 vojnika). Te 1995. godine u opštini Srebrenica je poginuo 1 civil i 24 vojnika i 2 lica koja nisu svrstana u ove kategorije, a u opštini Bratunac 1 civil i 12 vojnika.

Idemo najdetaljnije moguće.

U periodu od 9. jula do kraja jula 1995. godine u i oko Srebrenice je poginulo 70 Srba i to 1 civil i 69 vojnika.

Dragi moj predsjedniče Dodik, kao što vidiš nema potrebe da trošiš silan novac na komisije za utvrđivanje istine o Srebrenici. Dovoljno je da prošetaš do institucija Republike Srpske i pitaš šta te interesuje. Dobićeš veoma precizne i tačne odgovore, koji su istina veoma bolni. Bolni su jer govore o poginulim ljudima, a još više boli činjenica da se sa tim ljudima manipuliše zarad ubiranja političkih poena.

Autor: Srđan PUHALO

(Fokus.ba)

Tags

Related Articles

Close