BiH

BiH dobila deset novih nacionalnih spomenika

Predsjedavajući Komisije Goran Milojević i članovi prof. dr. Amir Pašić i Radoje Vidović donijeli su odluke o proglašenju sljedećih deset dobara nacionalnim spomenicima:

Historijsko područje – nekropola sa stećcima na lokalitetu Grebnice u naselju Drinsko, Općina Višegrad;

Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetima Krstovi i Borike (Bare-Sudari) u naselju Bare, Općina Konjic;

Historijsko područje – Stari grad Kaštele, Općina Kiseljak;

Graditeljska cjelina franjevačkog samostana i crkve sv. Nikole Tavelića u Tomislavgradu, Općina Tomislavgrad;

Ambijentalna cjelina – Ulice Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića u Banjoj Luci, Grad Banja Luka;

Graditeljska cjelina – Katolička crkva sv. Ilije proroka i Župna kuća u Solakovoj Kuli, Općina Konjic;

Graditeljska cjelina – mjesto i ostaci džamije sa mejtefom u Bandolu kod Guče Gore, Općina Travnik;

Historijski spomenik – Munarica Kotlinog (Kotlevijinog) mesdžida u Mostaru; Grad Mostar;

Historijsko područje – Crkva sv. Roka u selu Trebimlje, Općina Ravno;

Graditeljska cjelina – Kapela Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici, Grad Tuzla.

Komisija je na protekloj sjednici donijela zaključak da se “Historijsko gradsko područje Počitelja“ uvrsti na Listu ugroženih spomenika, zbog oštećenja na pojedinačnim spomenicima unutar historijskog područja.

Lista ugroženih spomenika predstavlja listu prioriteta koje utvrđuje Komisija, a za koje je potrebno provesti aktivnosti neophodne za njihovo spašavanje te na taj način spriječiti njihovo potpuno uništenje. Na Listi ugroženih spomenika trenutno se nalazi 79 dobara.

Članovi Komisije donijeli su i dvije odluke kojima se utvrđuje da dva dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenicima – Džamija u Oplećanima i Džamija u Omerovićima koje se nalaze u Općini Tomislavgrad.

Tags

Related Articles

Close